แสดงความเห็น

จักรวาลเต็มไปด้วยที่ว่าง ทุกอย่างที่เราเห็นเกิดจากความรับรู้ของสมองเราเอง

เมื่อวานตอนกลับบ้าน นึกเล่นๆ ว่า เราจะอธิบายยังไงให้คนเข้าใจว่า ทุกอย่างทั้งหมดในชีวิตเรา เป็นของที่สมองเราเองนั่นแหละ สร้างขึ้นมา สิ่งที่เราเห็น ได้ยิน ได้รับรู้ เพราะจริงๆ แล้ว สิ่งที่เราเห็นทั้งหมด จริงๆ เต็มไปด้วยที่ว่าง (space)

แล้วภาพของฟิล์มเอ็กเรย์ ก็ลอยมา โดยมิได้นัดหมาย ใช้เวลาพิจารณาอยู่ประมาณ 30 วินาที ทบทวนอีกประมาณ 1 นาที ก็ขนลุกซู่ เพราะถึงจะเข้าในประโยคแรกที่เขียนไป แต่สมองก็ไม่เคย นึกภาพของมันออก หรือรู้สึกถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว จนวินาทีนั้น .... ในจักรวาลนี้เต็มไปด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตาของมนุษย์ เห็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่ค่านึง (400THz - 800THz หรือความยาวคลื่น 380nm-750nm) อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆ ก็เหมือนหูของเราที่ได้ยินเสียงที่ความถี่ช่วงนึง (20Hz-20kHz) ถ้าเกินจากนั้นไปเราก็จะไม่ได้ยิน การมองเห็นของเรา เกิดจากการที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (แสง) ตกกระทบวัตถุ แล้วสะท้อนมาเข้าตาเรา ที่มันสะท้อนเพราะความยาวคลื่นมันใหญ่กว่า อนุภาคของสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ลองนึกภาพว่า ถ้าตามนุษย์ มองเห็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงเอ็กเรย์ (ความถี่สูงกว่าแสงประมาณ 1000 เท่า -> ความยาวคลื่นน้อยกว่า 1000 เท่า) เราะจะเห็นอะไร เราจะเห็น ตับใตใส้พุงของคนที่เรามอง เห็นหัวใจกำลังเต้น เห็นกระดูก เหมือนที่เราเห็นในฟิล์มเอกร์เรย์ เพราะ คลื่นนี้เล็กมาก จนลอดผ่านช่องว่างในอนุภาคของรางกายเราได้บางส่วน ถ้าตาเราสามารถมองเห็นความถี่ที่สูงกว่านั้นได้อีก อย่าง แกมมาเรย์ (ความถี่ประมาณล้านเท่าของแสง) เราจะมองไม่เห็นวัตถุทุกอย่าง ที่เราเห็นบนโลก เพราะ มันทะลุไปหมด ไม่มีอะไรสะท้อนกลับมาเลย

ทุกอย่างรอบๆ ตัวเราจริงๆ แล้วเป็นยังไง ให้ลองนึกถึงหนังเรื่อง The Matrix ภาคแรก ตอนที่นีโอตายแล้วฟื้นขึ้นมาเห็นภาพของทุกอย่าง เป็นโปร่งๆ แล้วมีสีเขียวๆ ลอยไปลอยมา นั่นแหละคือ จักรวาลของเรา ความมหัศจรรย์ของมันคือ แล้วสติสัมปชัญญะแบบที่เรามี มันเกิดขึ้นมา และดำรงอยู่ได้ยังไง เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆ

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • แท็กคำสั่ง HTML ที่อนุญาตให้ใช้งานได้: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Captions may be specified with [caption caption="Image caption"]<img src="example.png" />[/caption]. Items can be aligned with [caption align="left"].

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.