ที่ว่าง

จักรวาลเต็มไปด้วยที่ว่าง ทุกอย่างที่เราเห็นเกิดจากความรับรู้ของสมองเราเอง

เมื่อวานตอนกลับบ้าน นึกเล่นๆ ว่า เราจะอธิบายยังไงให้คนเข้าใจว่า ทุกอย่างทั้งหมดในชีวิตเรา เป็นของที่สมองเราเองนั่นแหละ สร้างขึ้นมา สิ่งที่เราเห็น ได้ยิน ได้รับรู้ เพราะจริงๆ แล้ว สิ่งที่เราเห็นทั้งหมด จริงๆ เต็มไปด้วยที่ว่าง (space)

Subscribe to RSS - ที่ว่าง